i-hääletamine

Interneti-hääletamine on turvaline ja mugav.

i-hääletamine

Interneti-hääletamine võimaldab elektroonilise isikutunnistuse omanikel osaleda valimistel Interneti kaudu. Eestis rakendatav elektroonilise hääletamise süsteem võimaldab valijal hääletada oma isiklikust arvutist ning kontrollida hääle turvalist jõudmist kesksüsteemi nutiseadmega.

i-voting_statistics_est2015

LISAINFORMATSIOON

Lugege interneti-hääletamise tootelehte (pdf)

Külastage Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehte (www.vvk.ee)

Cybernetica AS arendab interneti-hääletamise süsteemi koostöös rahvusvahelise ettevõttega Smartmatic. Külastage ettevõtete tütarfirma Smartmatic-Cybernetica Centre of Excellence for Internet Voting OÜ (SCCEIV) kodulehte (http://www.ivotingcentre.ee/)