X-tee

X-tee võimaldab korraldada turvalist internetipõhist andmevahetust riigi infosüsteemide vahel.

X-tee

X-tee on turvaline, hajutatud teenussiin organisatsioonidevahelise andmevahetuse korraldamiseks. X-tee eesmärk on tagada Eesti riigi kodanikele ja riigiametnikele juurdepääs riigi andmekogudele kui ühtsele tervikule 7 päeva nädalas ja 24 tundi ööpäevas. Sajad asutuste infosüsteemidevahelised teenused töötavad X-teel ööpäevaringselt ning kodanikele suunatud X-tee teenused võivad potentsiaalselt kasutada kõik Eesti inimesed. X-teele on oma teenuseid osutama ja omavahelist infovahetust korraldama oodatud ka kõik eraõiguslikud ettevõtted – X-tee ei ole mõeldud vaid riigi- ja omavalitsusasutustega suhtlemiseks. X-tee üks peamisi tulevikuvisioone on laieneda üle riigipiiride, pakkudes turvalist koostööd eri riikide organisatsioonide ja andmekogude vahel samadel alustel kui riigisiseselt.

KUIDAS X-tee TEID AITAB?

  • X-tee teenused kodanikule võimaldavad inimesel end ID-kaardi või Mobiil-ID abil tuvastades teha endaga seotud info edastamiseks ja kontrollimiseks päringuid riiklikesse registritesse.

  • X-tee teenused ettevõtjale annavad ettevõtjatele võimaluse sooritada X-tee päringuid, mis on avaliku teenuse kaudu kasutamiseks lubatud. Ettevõtjad saavad X-tee vahendusel vahetada elektroonilisi dokumente nii riigi- ja omavalitsusasutustega kui soovi korral ka omavahel.

  • X-tee teenused ametnikule võimaldavad muuta ametniku töö efektiivsemaks, sest jääb ära töömahukas paberdokumentide töötlemine, andmete suuremahuline sisestamine ja kontrollimine. Suhtlemine teiste ametnike, ettevõtjate ja kodanikega on kiirem ja täpsem. X-tee teenused muudavad avaliku halduse lihtsamaks ja odavamaks – kaob ära vajadus dubleerida andmeid erinevates kohtades.

Järgmine video aitab mõista X-tee tööpõhimõtet vaid kahe minutiga.

26. septembril 2014 võitis X-tee seletaja animatsioon Eesti Disainiauhindade 2014 konkursil graafilises disainis esimese koha.
17. oktoobril 2015 võitis X-tee seletaja animatsioon Barcelonas Art Directors Club of Europe kulla, mida võib nimetada üheks suuremaks auhinnaks, mis Eesti loovtööstusele eales osaks on saanud.
Cybernetica tellimusel valminud X-tee seletaja animatsiooni autorid on stuudio TOLM režissöör Joosep Volk, produtsent Martin Rääk, animaatorid ja illustraatorid Ingel Martin ja Joosep Volk.

X-tee on turvaline, töökindel ja lihtsalt kasutatav

X-tee arhitektuur põhineb liitunud organisatsioonide ja andmekogude koostööl, mitte erinevaid päringuid vahendaval kesksüsteemil. Organisatsiooni infosüsteemi jaoks on X-tee standardseid veebiteenuseid vahendav turvaline ja läbipaistev keskkond, mis hoolitseb nii avalikus internetis liikuvate andmete krüpteerimise eest kui ka lisab igale edastatavale sõnumile autentsust tõendava digitaalallkirja.

X-tee kasutamine võtab liitunud infosüsteemidelt vajaduse kulutada oma vahendeid ja aega interneti kaudu liikuvate andmete eraldi turvamiseks.

X-tee statistika

  • Aktiivses kasutuses alates 2001. aastast
  • Üle 2000 osutatava teenuse
  • Üle 900 liitunud organisatsiooni ja andmekogu
  • Üle 300 miljoni vahendatud päringu aastas

LISAINFORMATSIOON

 

Külastage Riigi Infosüsteemi Ameti kodulehte (www.ria.ee)
Külastage riigiportaali (www.eesti.ee)

Kontakt

Arne Ansper (arendusjuht)

E-post: arne.ansper@cyber.ee Telefon: +372 665 4204