Offsign

ID-kaardiga allkirjastamine õhuvahega arvutivõrgus

Offsign

Digitaalallkiri on muutunud Eesti igapäevase asjaajamise lahutamatuks osaks ning on loomulik, et seda saaks kasutada ka seal, kus andmekaitsenõuded on kõige kriitilisemad: konfidentsiaalse info käitlemisel.

Selliste andmete töötlemine, mida kaitstakse riigisaladuse nõuetega, on lubatud ainult Internetist rangelt eraldatud nn õhuvahega arvutivõrkudes (air-gapped network). Tihtipeale kehtivad sellised nõuded ka olulistele ärisaladustele. Õhuvahega võrkudele ei ole kindlasti Internetist ligipääsu, kuid ühtlasi ei ole ka ligipääsu sealt võrkudest Internetis pakutavatele põhiteenustele. Sel põhjusel ei saa õhuvahega arvutivõrgus ID-kaardiga digitaalallkirja andes kontrollida ka allkirjastaja sertifikaadi kehtivust ning allkirjastamise protsess ei õnnestu.

Cybernetica töötas välja tarkvaralahenduse Offsign, mis võimaldab ka õhuvahega võrkudes ID-kaardiga digitaalallkirju anda, rikkumata seejuures riigisaladuse seadusega ette nähtud andmekaitsenõudeid.

Meie lahendus võimaldab anda digitaalallkirju, viies õhuvahega võrgust välja vaid digitaalallkirja andmiseks vajalikud andmeelemendid, kuid mitte dokumenti ennast.

Offsign_veeb_2015

Sellisel viisil antud allkirjad vastavad digitaalallkirja seadusele ning on vajadusel standardse digitaalallkirjatarkvara abil kontrollitavad.

Offsign toetab BDOC failivormingut, mida Riigi Infosüsteemide Amet soovitab alates 2015. aastast kasutada ning mis põhineb Euroopa Liidus ühtsena kasutusel oleval XAdES vormingul. Offsign on kasutatav nii tavalise DigiDoc kliendi kui organisatsiooni enda poolt välja töötatud infosüsteemidega, mis integreerivad mõne digitaalallkirja andmist võimaldava teegi, näiteks digidoc4j või NdigiDoc.

Lahenduse Offsign põhiomadused:

  • ID-kaardiga digitaalallkirjastamine õhuvahega arvutivõrkudes
  • Võimalus allutada andmevahetus õhuvahega võrgu ning Interneti vahel organisatsiooni töökorraldusele ja turvanõuetele
  • Rahvusvahelistele standarditele ning Eesti Vabariigi digitaalallkirja seadusele vastav digitaalallkiri
  • Dokumendi allkirjastaja isiku ning allkirjastamise aja tuvastamine

KONTAKTANDMED

Kui soovite rohkem teavet toote Offsign paigalduse ning konsultatsioonide osas, palun võtke ühendust:

Mari Seeba (projektijuht)
E-mail: mari.seeba@cyber.ee
Telefon: +372 731 1819