Meist

Meist

Muudame maailma turvalisemaks ja ohutumaks

Cybernetica on IKT valdkonna teadus-arendusettevõte, riist- ja tarkvarasüsteemide arendaja ning tootja, süsteemide integraator ja infoturbealane kompetentsikeskus.

Cybernetica arendab ja tarnib originaalseid infoühiskonda toetavaid tarkvaralahendusi, mereseire- ja raadiosidesüsteeme laevaliikluse korraldamiseks, uurib teoreetilisi ja praktilisi turvalahendusi ja nõustab nende juurutamist ning pakub infoturbesüsteemide konsultatsiooni- ja audititeenuseid.

Cybernetica eesmärk on olla üheks infoühiskonna aluste loojaist ning selle edasise arengu eestvedajaist, tegutsedes tihedas koostöös klientide ja partneritega innovaatiliste lahenduste rakendamisel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate valdkonnas.

Cybernetica omab ISO 9001:2015 ja ISO/IEC 27001:2013 sertifikaate, põhjalikumalt saab sellest lugeda alamelehelt Kvaliteet ja keskkond.

Cyberneticas hinnatakse töötajate loomingulisust, klientidest ja kaastöötajatest lugupidamist, tehnoloogilise arenguga kursisolemist ning toetatakse iga töötaja pürgimist tippteostusele. Cybernetica kontorid Tallinnas ja Tartus asuvad uutes tööruumides, töökohad ja laborid on varustatud kaasaegsete seadmete ja mõõteaparatuuriga. Teadusaparatuuri kaasajastamisel oli suur abi Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi kaasrahastusel.

_MG_6512

EU

Ajalugu

Cybernetica AS algus on aastas 1960, kui asutati arvutite riist- ja tarkvara ning rakendusmatemaatika ja juhtimisteooria arendamiseks Eesti Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituut.

Cybernetica AS kui juriidilise isiku tekkele aitas oluliselt kaasa taasiseseisvunud Eesti uus teaduskorraldus, mille üheks nurgakiviks oli Teaduste Akadeemia instituutide liitmine ülikoolidega. Kuna ülikoolid olid peamiselt huvitatud akadeemia instituutides tehtavatest alusuuringutest, mitte aga arendustegevusest ja tootearendusest, siis kujunes loogiliseks sammuks Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudi jagamine kaheks – alusuuringute osaks, millest kujunes Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut ja rakendusuuringute ning arendustegevuse osaks, mille baasil asutati 1997. aastal teadus- ja arendusettevõte Cybernetica AS. 2005. aastal toimus ettevõtte aktsiate võõrandamine, mille tulemusel said ettevõtte omanikeks Cybernetica võtmeisikud, kes näevad tugevas firmasiseses teadus- ja arendustegevuses teed konkurentsivõimeliste toodete ja teenuste väljatöötamisele. Taasiseseisvumisest alates on Cybernetica olulised partnerid olnud uuendusmeelsed Eesti riigiasutused.

Cybernetica on aktiivselt osalenud Eesti e-riigi lahenduste väljatöötamises, kuhu kuuluvad, ja mitte ainult, e-riigi üldpõhimõtted ja õiguslik raamistik, digitaalallkirja seadus ja tehnoloogia, infosüsteemide turvaline andmevahetuskiht X-tee, interneti-hääletamine, EL nõuetele vastav tolliinfosüsteem. Täna keskendub Cybernetica e-riigi lahenduste ekspordile.

 

Ajalugu

 • 2014

  Asutati Cybernetica tütarfirma Smartmatic-Cybernetica Centre of Excellence for Internet Voting OÜ

 • 2013

  Esimese tuletorni varustamine plinkiva püsitule töörežiimi seadmetega Läänemerel

 • 2011

  Eesti esimene teadus-ja arendusleping DARPA-ga

 • 2011

  e-riigi valmislahenduste ekspordi algus

 • 2009

  Kaugjuhitava seiresüsteemi esimene paigaldis Eesti idapiiril

 • 2007

  Maailma esimene parlamendi valimine interneti-hääletamisega

 • 2004

  ePolitsei telemaatika lahendus

 • 2004

  Soome lahe laevaliikluse jälgimise ja korraldamise süsteem GOFREP

 • 2004

  Eesti tolliinfosüsteemi arendamine EL-ga liitumiseks

 • 2003

  e-riigi alaste teadmiste ja oskuste ekspordi algus

 • 2001

  X-tee loomine

 • 1998

  Laevaliikluskorralduslike tööde algus

 • 1997

  Digitaalallkirja seaduse kavand ja vastava tehnoloogia arenduse algus

 • 1997

  Cybernetica AS asutamine

 • 1994

  ekta™ esimese navigatsioonitelemaatika süsteemi käikuandmine

 • 1993

  Infoturbealase tegevuse algus

 • 1976

  Arvutustehnika Erikonstrueerimisbüroo ekta™ asutamine

 • 1960

  Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudi asutamine