Meist

Kvaliteet ja keskkond

Cybernetica integreeritud juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavalt standarditele ISO 9001:2015 ja ISO/IEC 27001:2013.

Sertifitseerimisulatus: „Tarkvaraarendus. Süsteemide integreerimine. Infosüsteemidealane konsultatsioon ja konsultatsiooniaudit“

Cybernetica keskkonnapoliitika

Oma toodete arendamisel ja tootmisel ning teenuste pakkumisel lähtub Cybernetica keskkonna hoidmise ja pideva parendamise põhimõtetest:

  • tooraineid ja materjale kasutatakse säästlikult;
  • ohtlike ainete kasutamisel järgitakse õigusaktides ja standardites määratletud piirnorme;
  • ohtlikud jäätmed kogutakse ja antakse üle vastavat jäätmekäitlusluba omavale käitlejale;
  • toodete ja süsteemide loomisel püütakse tagada nende minimaalne energiakulu kogu elutsükli vältel;
  • töökeskkonna energiakulu hoitakse minimaalsena kasutades kaasaegseid väikese energiakuluga ruume, seadmeid ja tehnilisi lahendusi ning samuti teadvustades töötajatele keskkonnateadliku käitumise vajalikkust;
  • tootmisel, arendamisel ja teenuste osutamisel järgitakse vastavust keskkonnaalastele õigusaktidele ja nõuetele.

 

Cybernetica kvaliteedipoliitika

Cybernetica pakub konkurentsivõimelisi riist- ja tarkvaratooteid, arenduse, süsteemide integratsiooni ning infosüsteemide auditeerimise teenuseid. Teenuste konkurentsivõimelisus saavutatakse ettevõttesisese uurimis- ja arendustegevusega ning osalusega rahvusvahelistes koostöövõrgustikes. Teenuste pakkumisel lähtutakse kliendi nõuetest ja soovidest, informeerides klienti samaaegselt uutest tehnoloogilistest võimalustest.

Cybernetica täiustab pidevalt integreeritud juhtimissüsteemi toimivust ning püstitab endale kvaliteedieesmärke. Integreeritud juhtimissüsteemi toimivust seiratakse regulaarsete siseaudititega ja täiustatakse vastavalt vajadusele, lähtudes siseauditite leidude ning töötajate ja koostööpartnerite ettepanekute analüüsimise tulemitest.

 

Sertifikaadi koopia: ISO 9001:2015 (pdf)

Sertifitiseerija: Bureau Veritas

Bureau Veritas