Meist

Kvaliteedijuhtimine

Cybernetica integreeritud juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavalt standarditele ISO 9001:2015 ja ISO/IEC 27001:2013.

Sertifitseerimisulatus: „Tarkvaraarendus. Süsteemide integreerimine. Infosüsteemidealane konsultatsioon ja konsultatsiooniaudit“

Kvaliteedipoliitika

Cybernetica pakub konkurentsivõimelisi riist- ja tarkvaratooteid, tarkvaraarenduse, süsteemide integratsiooni ning infosüsteemide auditeerimise teenuseid. Teenuste konkurentsivõimelisus saavutatakse ettevõttesisese uurimis- ja arendustegevusega ning osalusega rahvusvahelistes koostöövõrgustikes. Teenuste pakkumisel lähtume kliendi nõuetest ja soovidest, informeerides klienti samaaegselt uutest tehnoloogilistest võimalustest.

Cybernetica täiustab pidevalt integreeritud juhtimissüsteemi toimivust ning püstitab endale kvaliteedieesmärke. Integreeritud juhtimissüsteemi toimivust seiratakse regulaarsete siseaudititega ja täiustatakse vastavalt vajadusele, lähtudes siseauditite leidude ning töötajate ja koostööpartnerite ettepanekute analüüsimise tulemitest.

Sertifikaadi koopia: ISO 9001:2015 (pdf)

 

 

Infoturbehaldus 

Cybernetica järgib infoturbe haldamise parimaid tavasid ja on alates 2017. aasta veebruarist sertifitseeritud standardi ISO/IEC 27001: 2013 kohaselt.

Sertifitiseerija: Bureau Veritas