Meist

Monika Oit

Monika Oit

Monika juhtis alates 1997. aastast Cybernetica AS infoturbesüsteemide osakonda ning enne seda selle eellast Eesti Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudi infotehnoloogia osakonda. Alates 1993. aastast oli Monika seotud Eesti infoturbe arendamise ja korraldamisega, nagu ta ise ütles „Eesti Asja ajamisega“. Tema juhtimise all loodi sellised Eesti elu oluliselt mõjutanud lahendused nagu X-tee, Interneti-hääletamine, infosüsteemide turvameetmete süsteem ISKE ning pandi alus ID-kaardile.

Monika oskas luua vaba ja inspireeriva õhkkonna ning pakkuda kolleegidele võimaluse tegeleda huvitavate ja innovaatiliste asjadega. Monika juhtimisel sai infoturbesüsteemide osakonnast infoturbe ja krüptograafia kompetentsikeskus Eestis.

Monika oli väga süsteemne ning korda ja täpsust armastav inimene. See kajastus ka tema enda töistes meelisteemades – auditeerimine ning standardimine. Monika oli Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühingu eestvedaja selle algusaastatel ning aitas Eestis juurutada süsteemset ja standarditel põhinevat lähenemist infoturbele. Monika esindas pikki aastaid Eestit ISO/IEC infoturbe standardimise alamkomitees SC27 ja osales Eesti infotehnoloogia standardimise tehnilise komitee EVS/TK4 töös.

Monika tahtis alati parimat – et inimesed tema ümber saaksid paremaks ja targemaks ning teeksid seda, mis muudaks ka meie ühiskonda paremaks. Monika julgustas inimesi laiemalt ja loovamalt mõtlema ning leiutama ebatavalisi lahendusi. Ta õpetas meid püüdlema parima poole ja mitte kunagi alla andma. Monika ei hoidnud oma teadmisi, kogemusi endale, vaid jagas neid meiega heldelt. Selle eest oleme talle tänulikud, oli suur au temaga koos töötada.

Samal ajal oli Monikal kodus pere, keda ta hoidis kui oma kalleimat vara. Ta rajas oma perele unelmate kodu ja kasvatas lapsed üles hoolivateks ja pühendunud inimesteks. Cybernetica oli Monika jaoks nagu teine pere, kus ta viis ellu oma suurt visiooni paremast maailmast. Kodu andis talle lisaenergiat ja tuge igapäevatööks. Monika pühendas end maksimaalselt mõlemale perekonnale. Ta täitis unistusi ja hoidis kalleid inimesi. Inimesed tema ümber olid talle alati olulised.

 

Monika Oit

Elulugu

1970 – lõpetas Tallinna 1. keskkooli
1975 – lõpetas Tallinna Polütehnilise Instituudi automaatikateaduskonna
1984 – kaitses tehnikakandidaadi kraadi Küberneetika Instituudis
1989 – lõpetas Tartu Ülikooli psühholoogia erialal

1975 – 1987 töötas Küberneetika Instituudis vaneminseneri, noorem- ja vanemteadurina
1988 – 1996 töötas Küberneetika Instituudis juhtimistarkvara sektori juhataja ja juhtivteadurina
1984 – 1999 töötas Tallinna Tehnikaülikoolis lektori ja dotsendina
1997 – 2013 töötas Cybernetica AS infoturbesüsteemide osakonna juhataja, teadusdirektori, kvaliteedijuhi, infosüsteemide audiitori, juhatuse liikme ja juhatuse esimehena

1999 – omandas Certified Information Systems Auditori (CISA) sertifikaadi
2000 – alustas tööd ISO/IEC JTC1 infoturbe standardimise alamkomitees SC27
2004 – omandas Certified Information Security Manageri (CISM) sertifikaadi
2003 – 2007 oli Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühingu (EISAÜ) president

2000 – Eesti Piirivalve tunnustas Monikat II liigi mälestusmedaliga
2013 – Eesti Vabariigi President tunnustas Monikat Valgetähe IV klassi teenetemärgiga