Uudised

Cybernetica tutvustas oma UXP-tehnoloogiat NATO arendus- ja ümberkujundamise väejuhatuse üritustel

14. nov. 2017

Cybernetica tutvustas oma turvalise andmevahetuse tehnoloogiat UXP Virginia Beachil, USAs toimuval 30. NATO TIDE Sprintil. Ürituse näol on tegemist foorumiga, kus vahetatakse ideid ja otsitakse koostöövõimalusi leidmaks innovaatilisi lahendusi NATO peamistele väljakutsetele koosvõime alal.

UXPi tarnejuhi Tarmo Oja sõnul võttis seekordne üritus kokku poole aasta vältel tehtud töö – esimest korda tutvustati UXPi juba aprillis toimunud eelmisel TIDE Sprintil ning juunis toimunud CWIX-il (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise). “Aprillis tutvustasime tehnoloogia võimalusi, ent juunis tegime demo juba päris infosüsteemide peale. Meie jaoks oli seekordne üritus niisiis ühtlasi hea võimalus teha vahekokkuvõtteid ning ka juba konkreetsemaid tulevikuplaane,” rääkis Oja.

Lähedane koostöö Cybernetica ja NATO arendus-ja ümberkujundamise väejuhatuse vahel on väldanud juba rohkem kui pool aastat ning praegune projektifaas on plaanitud kestma aasta lõpuni. “Koosvõime ehk osapoolte võimekus omavahel koostööd teha, on kõikide NATO tegevuste alus,” sõnas Oliver Väärtnõu, Cybernetica juhatuse esimees. “Koosvõime tehnilise võimekuse pakkumine tõstab oluliselt kaitsetööstuse teadlikkust meie tehnoloogiast ning julgustab sellise lahenduse kasutuselevõttu üle kõikide NATO liikmesriikide,” lisas Väärtnõu.

Allied Command Transformation (ACT) ehk NATO arendus- ja ümberkujundamise väejuhatus on NATO strateegilise tasandi väejuhatus, mis tegeleb sõjaliste võimete arengu juhtimisega. Muuhulgas on ACT-i ülesandeks NATO kiirreageerimisjõudude ja muude ümberpaigutatavate jõudude arendamine, kiirreageerimisjõudude personali koolitus ja staapide väljaõpe, sõjaliste doktriinide ja standardite väljatöötamine ning käimasolevate operatsioonide analüüs.

TIDE Sprint on foorum teadlastele, inseneridele, juhtivtöötajatele ja operatiivpersonalile nii valitsus-, teadus- kui tööstussektoritest, et tagada teadmusvahetus ning leida innovaatilisi ühiseid lahendusi koosvõime valdkonnas.